Dagsorden Hovedgeneralforsamling

Vis menu
10. mar. 2023

Der afholdes Hovedgeneralforsamling i Rønne Idrætsklub søndag den 19. marts 2023 kl. 10.00 i klubhuset.

Dagsorden

Hovedgeneralforsamling

Dato: søndag den 19. marts 2023 kl. 10.00

 Sted: Klubhuset

 1. Valg af dirigent
 1. Formandens beretning

Hovedformand Henrik Boie aflægger hovedbestyrelsens beretning.

 1. Udvalgsformændenes redegørelser
 • Basket – Kenneth Rømer Olsen
 • Bordtennis – Glenn Hansen
 • Fodbold – Benny Pedersen
 • Svømning – Jette Tvede Christensen
 1. Forelæggelse af driftsregnskab og status for senest afsluttede regnskabsår samt præsentation af budget for indeværende år.

Hovedformand Henrik Boie fremlægger regnskab for 2022 og budget for 2023.

 1. Indkomne forslag.

Indkomne forslag skal havde været formanden i hænde senest den fredag den 03. marts 2023

 1. Valg af næstformand, kasserer og en revisor

På valg er:

 • Næstformand Peter Holland Andersen / Modtager genvalg
 • Kasserer Pia Hersild / Modtager genvalg
 • Revisor Christina Sørensen / Modtager genvalg

Eventuelt