Generalforsamling i Bagstopperne

Vis menu
24. feb. 2020

Bagstopperne afholder ordinær generalforsamling

RIK Fodbold støtteforening Bagstopperne afholder deres ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19.00 i RIKs Klubhus.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse,
  4. Valg af næstformand (lige år)
  5. Valg af kasserer (lige år)
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  7.  Valg af revisorsuppleant (lige år)
  8. Udvalg
  9. Indkomne forslag
  10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sendt til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer med mindst 6 måneders medlemskab har adgang til generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Læs mere om Bagstopperne > HER