Hovedgeneralforsamling i RIK er udsat på ubestemt tid.

Fra 6. januar 2021 blev forsamlingsbekendtgørelsen ændret, så der ikke må være forsamlinger, hvor der er flere end fem til stede på samme sted og tid, og der er ikke længere en særregel for siddende forsamlinger. Forsamlingsreglen på max. fem var i første omgang gældende til og med 7. februar 2021, men blev forlænget til og med 28. februar 2021.

Disse regler er yderligere forlænget, så de også gælder efter 1. marts 2021, og der er ikke i bekendtgørelsen sat en udløbsdato, men reglerne vil blive ændret i takt med mulighederne for yderligere genåbning. Det afgørende for at kunne holde generalforsamling er, at forsamlingsloftet hæves væsentligt i al fald for siddende forsamlinger.

Forsamlingsreglerne betyder altså, at det i marts 2021 ikke er muligt at holde fysisk generalforsamling jf. RIKs vedtægter, og det må følges hvilke muligheder der bliver i forbindelse med en lempelse af forsamlingsreglerne.

Hovedbestyrelsen har valgt ikke at afholde hovedgeneralforsamlingen digitalt, da dels vedtægterne ikke giver mulighed for dette, og det ville kunne udelukke  medlemmer muligheden for  for ikke at kunne deltage i generalforsamlingen af tekniske årsager.

På hovedbestyrelsens vegne

Henrik Boie

Hovedformand 

Rønne Idrætsklub