Kontingentstigning

Vis menu
6. feb. 2018

RIK Fodbold varsler hermed en mindre kontingentstigning.

Rønne Idrætsklubs fodboldbestyrelse har på sit møde den 11. januar 2017, besluttet at sætte kontingentet op, og i denne omgang gældende for alle årgange. Kontingentstigningen kommer at have virkning fra den opkrævning der gælder for 1. halvår af 2018 – Udsendes primo februar 2018

Kontingentet har været uændret i de sidste 16 år, og dette sammenholdt med stadig flere udgifter i forbindelse med den daglige drift(vand, varme, vask etc.), samt en ambition om at have et forbedret økonomisk frirum til at udvikle fodboldafdelingen i, er kontingentstigningen fundet nødvendig.

Stigningen bliver på kr. 50,- halvårligt, og kommer som skrevet til at omfatte alle årgange.

 Kontingentsatser pr. 01. januar 2018

 

Halvårligt / Helårligt

0- 6 år

Ingen opkrævning

7- 18 år

kr. 350,-/ kr. 700,-

Senior          

kr. 575,- /kr. 1.150,-

Veteran/Masters

kr. 775,- (Opkræves helårligt)

På vegne af RIK Fodbold

Henrik Boie

Fodboldformand