Rønne Idrætsklub afholder hovedgeneralforsamling

Vis menu
17. feb. 2020

Der afholdes hovedgeneralforsamling i Rønne Idrætsklub søndag den 01. marts kl. 10.00 i klubhuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

Hovedformand Henrik Boie aflægger bestyrelsens beretning.

3. Udvalgsformændenes redegørelser

  • Basketball – Anders Wiber
  • Bordtennis – Torben Steenberg Nielsen
  • Fodbold – Benny Pedersen
  • Svømning – Jette Tvede Christensen

4. Forelæggelse af driftsregnskab og status for senest afsluttede regnskabsår samt præsentation af budget for indeværende år.                                                                                                       

Hovedformand Henrik Boie fremlægger regnskab for 2019 og budget for 2020.

Bilag: Regnskab 2019 og Budget 2020

5. Indkomne forslag. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den fredag den 28. februar 2020

6. Valg af næstformand, kasserer og en revisor

På valg er:

  • Formand Henrik Boie / Modtager genvalg
  • Kritisk revisor Preben Andersen / Modtager genvalg

7. Eventuelt

På hovedbestyrelsens vegne

Henrik Boie

Hovedformand

Rønne Idrætsklub

henrik@boiehansen.dk