Bordtennis har afholdt medlemsmøde

Vis menu
14. sep. 2020

R.I.K. – BORDTENNIS                                                                                                                                       10.09.2020 / TSN

REFERAT

 Af medlemsmøde mandag, den 7 . september 2020 kl. 19:00

 1. Valg af afdelingsbestyrelse og andre tillidsposter (1 år)

Formand:   Torben S. Nielsen – blev valgt       

Postmodtager:   Torben S. Nielsen – blev valgt                                                                                                        

Turnerings- og stævneleder:    Glenn Hansen – blev valgt  

“Ølkasserer”:    Glenn Hansen – blev valgt

“Ølhenter”:     Glenn Hansen – blev valgt                                                     

Inventarforvalter:     Kenn Nielsen – blev valgt

Rengøringskoner:    Palle Thornberg og Leif Kristoffersen – blev valgt 

Julehandicap- og klubmesterskab:    Flemming Steenberg og Kurt Marker – blev valgt

 Navn og funktioner:

Torben S. Nielsen :

Medlem af RIK’s hovedbestyrelse, medlemskartotek, pedelkontakt,    Indløser licenser, postmodtager, og indkalder til medlemsmøder.

Glenn Hansen :                     

Turnerings- /stævneleder, opsætter ajourførte turnerings- / top10 stillinger på opslagstavle, samt sørger for tilmelding til stævner.

 Formanden sender info om ovennævnte valg til hovedforeningen til brug for registrering, herunder på hjemmeside m.m.

 Det blev endvidere aftalt at formanden kontakter børnehaven Nordstjernen med besked om at de ikke må opholde sig i kælderen, ej heller pille ved / fjerne vores materiel.

2. Benyttelse af klublokalerne

 Da skolen er lukket kan vi benytte lokalerne uden begrænsning, men det blev dog aftalt at vi primært holder os til mandag som den ugentlige træningsdag, og torsdag som kampdag.

 3.  Årsregnskab 2019

Indtægter:

Medlemskontingenter mv.                                           kr.  11.274,00

Udgifter:

Licenser/holdtilmeldinger/turneringsplaner , kontingenter/fællesudg./rep. mv. efter hærværk         kr.  17.050,00

  Underskud                                                                  kr.   5.776,00   

Afdelingens formue pr. 31. december 2019             kr. 17.757,00

 Regnskabet blev taget til efterretning.

4. Budget 2020

 Forudsætninger:   

13 licensspillere/1 æresmedlem

5 seniorhold

 5 veteranhold

Seniorkontingent (licens) kr. 900,00 pr. år

 Motionistkontingent kr. 300,00 pr. år

 Ungdomsspillerkontingent (licens) kr. 0,00 pr. år

 Budgettet blev taget til efterretning.

 5.  Fastsættelse af kontingenter for sæsonen 2020/2021

Nedennævnte kontingenter er p.t. gældende
                                 pr. halvår                pr. år

Senior                       kr. 450,00                kr. 900,00     

Ungdom                   kr.     0,00                kr.     0,00

Motionister              kr. 150,00                kr. 300,00

Opkrævning: Februar og september måned.

De foreslåede kontingenter blev vedtaget.

6. Holdtilmelding 2020/2021

Følgende hold planlægges tilmeldt (førstnævnte spiller er holdleder):

Serie 1:

Hold 1: Kenn, Verner og Jan.

Hold 2: Flemming, Anders og Rene.

Serie 2:

Hold 1: Glenn, Kurt og Svend Aage.

Hold 2: Palle, Mads og Leif K.

Serie 3:

Leif S. Hansen og Jørgen Ole.

Veteran A:

Jan og Kenn.

Veteran B:

Anders, Glenn og Leif K.

60+:

Leif K, Palle, og Kurt.

Sidste frist for tilmelding er den 20. september – med mindre der kommer indvendinger tilmelder Torben ud fra ovennævnte inden fristens udløb.

7. Klubmesterskaber 2020 lørdag den 26. september kl. 14:00

 Der spilles i 2 singlerækker, klasse 1-2 og klasse 3-4 og 1 doublerække

Vandrepokaler kl. 1, 2 og 3-4: 3 gange i træk eller 5 gange i alt er pokalerne vundet til ejendom.

Tilmeldingsgebyr: kr. 50,-

Der ophænges tilmeldingsblanket i kælderen. Frist for tilmelding er mandag, den 21. september.

8. Forbedring af klublokaler og inventar

To af vore borde er delvis defekte og bør udskiftes. Torben forsøger at skaffe midler via ansøgninger til fonde.

Alt andet inventar vurderes til fortsat at kunne benyttes.

9. Eventuelt

 Flemming Bech har været tovholder med hensyn til at skaffe en sponsor til køb af nye spilletrøjer. Dette er lykkedes, idet EDC BornholmerBo har sagt JA til dette.

Trøjerne blev udleveret og der blev taget fotos til brug for markedsføring, herunder udfærdigelse af plakat mv.

Hovedbestyrelsesformand:

Henrik Boie, Østervoldgade 26, 3700 Rønne

Hovedkasserer:

Pia Hersild, Østervoldgade 26, 3700 Rønne, tlf. 20 45 00 04, pia@hersild.dk

Klubkontaktmand til Bordtennisexperterne

Kenn Nielsen er stadigvæk vores klubkontaktmand til Bordtennisexperterne.

Kontaktmanden får større rabat ved indkøb til medlemmerne.