Indkaldelse Hovedgeneralforsamling

Vis menu
19. jan. 2024

Dagsorden

Hovedgeneralforsamling

Dato: søndag den 25. februar 2024 kl. 10.00

Sted: Klubhuset

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

Hovedformand Henrik Boie aflægger hovedbestyrelsens beretning.

3. Udvalgsformændenes redegørelser

• Basket – Kenneth Rømer Olsen

• Bordtennis – Glenn Hansen

• Fodbold – Jesper Johansen

• Svømning – Jette Tvede Christensen

4. Forelæggelse af driftsregnskab og status for senest afsluttede regnskabsår samt præsentation af budget for indeværende år.

Hovedformand Henrik Boie fremlægger regnskab for 2023 og budget for 2024.

5. Indkomne forslag.

Indkomne forslag skal havde været formanden i hænde senest den fredag den 16. februar 2024

6. Valg af hovedformand, kasserer og en revisor

På valg er:
• Formand Henrik Boie / Modtager genvalg (Sidste valgperiode)

• Revisor Preben Andersen / Modtager genvalg

• Kasserer Pia Hersild / Ønsker at udtræde uden for valgperiode. Der vælges en kasserer for en et årig periode.

7. Eventuelt